Er zijn een heleboel vrijwilligers verbonden met JCV De DURCHDUUJERKES. Alllereerst natuurlijk het bestuur van de Durchduujerkes…

Het bestuur anno 2020:

Naam Functie
Jos Hendriks Voorzitter
Robert Engelen Penningmeester
Miranda Canisius Secretariaat
Imelda Bastings Secretariaat
Marcel Hutschemakers Bestuurslid
Guido Frijns Bestuurslid
Yolanda pricken Bestuurslid
Ivo Zink Bestuurslid
Patricia Zink Bestuurslid
Daarnaast grote dank ook aan alle andere vrijwilligers die onze carnavalsvereniging elk jaar weer een warm hart toedragen en ons op welke manier dan ook helpen.

Deze groep vrijwilligers is te groot en te wisselend om iedereen uit deze groep vrijwilligers hier apart, elk jaar weer, te vermelden. Maar daardoor is onze dank er zeer zeker niet minder om.

Sterker nog, deze hulp wordt zeer gewaardeerd en maakt het elk jaar weer mogelijk om er samen, met het bestuur, een spetterend carnavalsfeest van te maken, zowel voor groot als klein. Alaaf!