Durchduujerkes Karnevals Kwis 2021

Live vanaf 20.11 op vredig 12 februari

Sjpael mit os mit!

Test dien kennis uvver Karneval en de Durchduujerkes!

Oetleg

 

 • Dur kwis is live te volgen via dees pagina en via Youtube (geweun effe zeuke noa Durchduujerkes in dur app op Smartphone, tablet of Laptop).
 • Um mit te sjpëale is het handig um 1 apparaat te hubbe um de formlieren in te vullen en 1 apparaat um te kieke. 2 apparaten dus…
 • Open per runde ut formulier, volg de aanwiezinge van de presentatoren.
 • Gebroek ummer durzelfde teamnaam en utzelfde mailadres!
 • Lit op de aanwiezinge van dit dynamische duo en zeuk alvas de hoofdlettertoets.  (vur zitte nog ummer in (Caps)LockDown)
 • Valsjpaele waed gedetecteerd en bestraf mit enne kuttel in de breevebus!
 • Dur is un kling vertraging van 5/10 seconden. Doa hot vur rekening mit. Ut geen neet op tijd. (Hoe wilt geer andesj heen?)
 • Mitzinge, sjpringe, sjunkele, geneete is verplich. Lekker aete, drinken en chatte waed aangemoedigd!
 • Mitsjpaele ken tot en met 20.11 oer, insjrieve is doavur neet nuudig.
 • Dur is un pauze noa ronde 3 en noa de litste ronde en het doert ongevaer tot 22.45 uur

Vals Sjpeale is gèt vur Boemelere, Rieste, Nachdravers en Gaarekiekere!

Antwoordformulieren

Vriedig 12 – 02 vanaf 20.00 oer

Extra’s

 • Prachtige pries vur de TOP 3 van de Zeute Aardbei en Dur Dörpswinkel

 • Sjik uch actiefoto’s of foto’s va vreuger noa os Facebookpagina!

 • Kal mit via dur chat in Youtube en wae wit kumpse in de oetzending!